Bodovací závod pro nechrty

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 

Místo: Jindřichovice pod Smrkem, okr. Liberec, 463 65

Datum: 23.9.2023

Přejímka: 7:00 – 8:00

Začátek závodu: cca 8:30

Konec: s vyhlášením výsledků cca 18:00

Vedoucí coursingu: Jakub Bárta , tel.:777 964 584

Rozhodčí: Libuše Čížková,Květuše Lásková,Lukáš Jirásek(hospitant)

Kancelář: Michaela Novotná

Technické zabezpečení: Radim Němec,členi CCC

Veterinář: MVDr. Bohdana Scharmová 

Coursingový závod dle platného Národního coursingového řádu České republiky pro nechrtí plemena

Trať: 500-700 m, středně technicky náročná trať na udržované louce 

Startovné

První pes v závodě 800,- / 35€

Sleva na dalšího psa 100,- / 4€

Sleva pro člena CCC 100,-

Číslo účtu 2700660332/2010

VS 2309

Uzávěrka 10.9.2023 24:00hod 

Přihlášky pouze online, dostupné na webových stránkách!

Přihlášky na licence budou případně spuštěny po uzávěrce, dle počtu přihlášených psů na závod.

Veterinární předpisy Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.

Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.

Psi musí být v imunitě proti vzteklině.

Veterinární kontrola Každý pes musí projít obecnou veterinární kontrolou, aby mohl být přijat do závodu. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu projít speciální veterinární kontrolou, jinak nebudou vpuštěni do dalšího kola. V případě opoždění volejte na 603839242 (M. Novotná)

Povinná výbava psů Dostihový košík, dle platných řádů a příslušná barevná dečka bez reklam,čísel a jiných doplňků

Rozpis coursingu Bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu. NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou. Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy.

Pravidla dopingu Všechny druhy dopingu jsou zakázány

Protest Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU.

Odpovědnost Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů. V případě vběhnutí nezávodícího psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,- CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím

Ceny Cena pro nejlepšího psa a fenu dne. Věcné ceny pro 1. až 3. místo. Pozornosti od partnerů.