FCI,ČMKU

 

 Velký dobrý závod

 

CACIL, CACT, MISTROVSTVÍ ČECH, nominační, bodovací coursingový závod pro FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena sk. V.

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 

 

Místo: LETIŠTĚ – VELKÁ DOBRÁ, OKRES KLADNO

GPS: 50.1127750N, 14.0897194E

 

Datum: 31.7.-1.8.2021

Přejímka: 7:00 – 8:00

Začátek závodu: cca 8:30(s ohledem na povětrnostní podmínky změna vyhrazena)

Konec: s vyhlášením výsledků cca 18:00

Vedoucí coursingu: Květuše Lásková tel.: 702 946 735

Rozhodčí: Věra Malátková, Zbyšek Hrubec, Dana Macejová (SK)

Kancelář: Michaela Novotná

Technika: Libor Podhorský, David Láska

Veterinář: MVDr. Veronika Albrechtová

Sedliště, Start: členové CCC

 

Předběžné rozdělení plemen:

Sobota – Italský chrtík klasik + sprinter, Whippet klasik + sprinter, dlouhosrstý whippet, basenji

Neděle  - Ostatní plemena

Při menším počtu přihlášených psů , možné sjednocení závodu jen na sobotu 31.7. pro všechna plemena, upřesnění po uzávěrce.

 

Opatření COVID – nutno dodržovat platná hygienická opatření v době konání akce.

 

Coursingový závod: dle platného Národního dostihového a coursingového řádu a Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Trať: 600 - 900 m, středně technicky náročná trať na udržované louce

Závod pro: plemena skupiny FCI sk. X., plemena skupiny FCI sk.V. ( faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo, basenji) a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.

HodnoceníMezinárodní bodovací systém FCI.

 

 

CACIL se zadává plemenům X. sk. FCI, která splní podmínky dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Dle nového řádu FCI je pro uznání titulu nutné doložit k přihlášce posudek z mezinárodní výstavy, ocenění nejhůře Velmi dobrá ve třídě dospělých. Pole pro zaslání posudku je součástí přihlášky.

 

CACT, res. CACT se zadává všem plemenům Skupiny X FCI a vyjmenovaným plemenům Skupiny V FCI (Basenji, Cirneco dell’Etna, Pharaoh Hound, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Português), národně uznaným plemenům (dlouhosrstý whippet a chortaja borzaja).

 

Každý, kdo podá přihlášku, uznává ustanovení propozic coursingu, bere na vědomí veterinární předpisy dle propozic, zavazuje se řídit pokyny organizátorů, dodržuje Mezinárodní a Národní dostihový a coursingový řád a nemá psa pod vlivem dopingových látek.

 

Přihlášky pouze přes webový formulář

V PŘÍPADĚ NEZAPLACENÍ PLATBY NEBUDE PŘIHLÁŠKA AKCEPTOVÁNA.

Startovné: uzávěrka včetně připsání platby do 18.7.2020 24:00   na účet klubu č. 2700660332/2010 do zprávy pro příjemce uveďte: jméno majitele a jméno psa. VS: 31718

Pro nečleny: první pes 750,- pro členy CCC: první pes 650,- Kč

Sleva pro druhého a dalšího psa jednoho majitele 50,- Kč

Zahraniční účastníci mohou platit na místě - 30€/pes

Přihlášky na licence budou případně spuštěny po uzávěrce, dle počtu přihlášených psů na závod.

 

 

  Veterinární předpisy:

  1. Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.
  2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
  3. Psi musí být v imunitě proti vzteklině.
  4. Každý pes (do závodu) musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude přijat do závodu. V případě opoždění volejte na 723 112 865.
  5. Kontrola čipu na místě, ověřte si, že čip je aktivní, ať předejdete nesrovnalostem. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí před druhým kolem projít veterinární kontrolou, jinak nebudou na strat druhého kola připuštěny. Veterinář bude přítomen v sedlišti.
  6. Doping. Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping, viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

 

Přejímka:

Při přejímce předložíte platný pet pas nebo očkovací průkaz.

Bude provedena veterinární kontrola. Pes, který neprojde veterinární kontrolou, nebude zařazen do závodu. Následně předložíte platnou licenci k registraci.

 

Povinná výbava psů: 

Příslušná barevná dečka bez reklam,čísel a jiných doplňků,dostihový košík, platí i pro PLI a PLI sprinter v souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI.

 

Rozpis coursingu:

Bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu. NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou. Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy.

Dbejte prosím pokynů personálu v sedlišti a dále pokynů startéra, do závodu nebude puštěn pes, který nebude splňovat podmínky pro start. Pes nesmí mít na startu popruhy, kovové nebo jiné obojky kromě coursingových deček sloužících jako označení psa do závodu.

Při vběhnutí psa do dráhy a narušení běhu pod pokutou 500,- Kč, zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím. Platba v kanceláři.

 

Vyloučení z akce:

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby i jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

 

Protest:

Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU.

 

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.


Ceny:

Cena pro nejlepšího psa a fenu dne. Věcné ceny pro 1. až 3. místo. Pozornosti od sponzorů.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo 1 až 5 dnů před konáním akce pro vážné důvody nebo zásah vyšší moci závod zrušit, startovné propadá pořadateli. Informace budou zveřejněny na webu a účastníkům rozeslán email.

 

 

 

 Těšíme se na Vás

 

Český coursing club

 

 

Partneři závodu