CACT, nominační, bodovací coursingový závod pro FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena sk. V.

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
Místo: Stáj Manon,Suchá 1, Suchá u Litomyšle, 570 01
Datum: 16.3.2024
Přejímka: 7:00 – 8:00
Začátek závodu: cca 8:30
Konec: s vyhlášením výsledků cca 18:00

Vedoucí coursingu: Květuše Lásková , tel.: 702 946 735
Coursingový asistent: Jakub Bárta
Rozhodčí: Miluše Mečířová Novotná, Michal Beneš, Veronika Bejčková,Barbora Tvarogová, Věra Malátková, Květuše Lásková
Kancelář: Michaela Novotná
Technické zabezpečení: Radim Němec, Martin Říha, členi CCC
Veterinář: MVDr. V jednání (bude doplněno)

Coursingový závod: dle platného Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU
Trať: 600 - 900 m, středně technicky náročná trať na udržované louce

Startovné

První pes v závodě 950,- / 40€
Sleva na dalšího psa 100,- / 5€
Sleva pro člena CCC 100,-

Číslo účtu 2700660332/2010 VS 1603

Uzávěrka 3.3.2024 24:00hod

Přihlášky na závod pouze online, dostupné na webových stránkách www.czechcoursingclub.cz  (do poznámky FCI CACIL/FCI OPEN)

Veterinární předpisy

Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Pro majitele psů, kteří jsou momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny ještě v léčbě byli, platí povinnost toto nahlásit službu konajícímu veterinárnímu lékaři a předložit vyplněný tiskopis „tabulka léčeného psa“ viz příloha 1 Národního dostihového a coursingového řádu. Veterinární kontrola Každý pes musí projít obecnou veterinární kontrolou, aby mohl být přijat do závodu. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu projít speciální veterinární kontrolou, jinak nebudou vpuštěni do dalšího kola.

V případě opoždění volejte na 603839242 (M. Novotná)

Povinná výbava psů

Dostihový košík, dle platných řádů a příslušná barevná dečka bez reklam, čísel a jiných doplňků

Rozpis coursingu

Bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu.

NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou. Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy. Pravidla dopingu Všechny druhy dopingu jsou zakázány

Protest

Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU. Odpovědnost Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů. V případě vběhnutí nezávodícího psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,- CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím Ceny Cena pro nejlepšího psa a fenu. Věcné ceny pro 1. až 3. místo. Pozornosti od partnerů.

Generálním partnerem akce je:

Partnerem akce je: